Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamację należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu wady dostarczonego towaru.

Aby ułatwić procedury gwarancyjne prosimy o sfotografowanie zgłaszanych wad/uszkodzeń i przesłanie fotografii pocztą elektroniczną.

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt: info@schaefer-shop.pl

Zwroty

Przyjmujemy zwrot towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu i nie może mieć śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń. Zwrot jest dokonywany na koszt Klienta.

Partie towaru dostarczone w większych ilościach oraz towary nietypowe nie podlegają zwrotowi.

Każdorazowy zwrot należy uzgodnić.

Zwrot pieniędzy następuje po skontrolowaniu stanu zwracanego towaru oraz po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Pieniądze są zwracane na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, w przypadku zapłaty kartą płatniczą zwrotu dokonujemy na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.