Wagi

Wagi

Wagi biurowe - pomocne zwłaszcza tam, gdzie prowadzi się regularnie korespondencję listowną oraz tam, gdzie istnieje potrzeba nadawania przesyłek pocztowych. Wagi pozwalają precyzyjnie określić ciężar paczek i listów.