Gwarancja

Jeżeli w opisie produktu nie podano inaczej, okres gwarancji wynosi 24 miesiące na meble Svenbox i 36 miesięcy na inne produkty.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy.

Gwarancja obejmuje wady fabryczne i uszkodzenia powstałe przed odbiorem.