Czy trzeba segregować odpady w biurze?

29-07-2020

W tym przypadku obowiązek segregowania odpadów zależy od tego, jaką deklarację złożył w gminie właściciel budynku. Odpadami komunalnymi są takie, które powstają w wyniku przebywania pracowników biurze. Najłatwiejsze rozgraniczenie to takie, że odpady komunalne powstają w biurze w pomieszczeniu socjalnym, w jadalni itp. a takie odpady, które wynikają z prowadzonej działalności (np. papier) trzeba przekazać za pośrednictwem Karty Przekazania Odpadu.

Małe pojemniki do segregacji śmieci mogą posłużyć do szybkiego stworzenia stanowiska do segregacji odpadów w biurze lub w małej firmie. Każdy kolor jest przeznaczony na inne odpady. Dobierz pojemniki w odpowiednich kolorach i zacznij segregować śmieci w biurze.

Pojemniki do segregacji odpadów

• pojemnik czarny na odpady zmieszane

• pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne

• pojemnik brązowy na odpady bio

• pojemnik niebieski na papier

• pojemnik zielony na szkło

Pojemniki do segregowania odpadów znajdziesz tutaj.